Cut your Carbon emission, or else ….

1010Global.org laget kortfilmen, “No Pressure” til  10:10 kampanjen, en verdensomspennende kampanje for å redusere klimagassutslippet med minst 10% i 2010.  Kampanjen ble åpnet i London 1.september 2009.

I denne filmen blir folk, inkludert skolebarn, bokstavelig sprengt i lufta fordi de ikke blir med i arbeidet med å få ned klimagasssutslippenen. Filmen slutter med ordene:  “Cut your carbon by 10%. No pressure”. Noen syntes den var morsom – mens andre syntes den ikke var morsom i det hele tatt! 1010Global fjernet derfor filmen fra sidene sine – og beklaget det hele.

Et godt eksempel på klimakommunikajon? Neppe.