Om KliKK

KliKK – klimakommunikasjon i kommunene

Er en måte å jobbe på som synliggjør hva kommunene gjør for å redusere klimagassutslippene – på en sånn måte at det skal inspirerer til handling blant innbyggere, ansatte, politikere, næringsliv. I første omgang fokuseres det på hva du kan gjøre for å få en klima -og energiplan som kommuniserer.

  • henvender seg til deg som jobber med klima –og energi i kommunen, i lokalpolitikken eller er engasjert i arbeidet på andre måter. Du kan ganske mye om klima og energiplanlegging, men kan mindre om klimakommunikasjon.
  • bygger på erfaringer fra norske kommuner, eksempler fra programmet Livskraftige kommuner, Idebanken og på forfatternes egne erfaringer med klimakommunikasjon, klima – og energiplanlegging, samt kunnskap om kommunikasjonsteori og kommunikasjonsforskning innen klima og miljø.
  • bruker Facebook og Twitter til å luftet tanker og ideer og etter hvert erfaringerer

Hvem har laget KliKK?

KliKK er laget av Frameworks AS for Arendal kommune med støtte fra Klima og forurensningsdirektoratet (Klif). KliKK er ment som en inspirasjon til endring av Norske kommuners klima- og energiplanarbeide. KliKK har blitt utarbeidet i samarbeide med Klif, Grimstad og Krisitansand kommuner, Agderforskning, Aust-Agder fylkeskommune, Naturvernforbundet og Kommunenes sentralforbund. Nettløsning og innholdet er levert av Frameworks a/s i Arendal.