Ski kommune – Grønt regnskap viser resultat av innsats

Har energiforbruket i kommunale bygg gått ned? Hvordan er vannkvaliteten i kommunen? Hvor mye av avfallet kildesorteres og gjenvinnes? På hvilken måte har kommunen lagt til rette for et helsebringende friluftsliv? Dette er noen av spørsmålene som besvares i Grønt regnskap i Ski kommune. – Det grønne regnskapet brukes mye i den politiske debatten, sier ordfører Georg Stub.

Hvert år siden 2001 har kommunestyret i Ski kommune ikke bare behandlet et økonomisk regnskap, men også et Grønt regnskap. Det gjør opp status for miljøsituasjonen i Akershuskommunen.

Hovedhensikten med Grønt regnskap er å dokumentere miljøtilstand og utvikling. Det fungerer som en årlig rapportering til kommunestyret, forteller miljøvernrådgiver Anita Myrmæl. Hun påpeker at arbeidet med det grønne regnskapet gjør det nødvendig å finne dokumentasjon på en rekke områder. Dermed får man en samlet oversikt over miljøstatus i kommunen.

Samtidig som Grønt regnskap fungerer som et arbeidsredskap innad, brukes det også i utadrettet formidling av hva som gjøres i kommunen.

Les mer her: Livskraftige kommuner, eksempelark