Nedre-Eiker kommune – Verneombud som miljøkonsulenter

Nedre Eiker samarbeider med verneombudene om miljøsertifisering av hele kommunen. Mange har ment at fagbevegelsen og verneombudene i bedriftene også bør ta ansvar for det ytre miljøet. Med støtte fra Fagforbundet har Nedre Eiker kommune tatt utfordringen og innfører prinsippet i alle sine virksomheter i anledning vedtaket om miljøsertifiseringen av samtlige kommunale virksomheter.

Vedtaket om miljøsertifisering i full bredde er ikke unikt i Norge. Selv om kommunen vil bli den første til å miljøsertifisere alle virksomheter hvis den lykkes i løpet av 2009. Det spesielle i Nedre Eiker er at verneombudene i hver enkelt virksomhet utdannes til å bli miljøkonsulenter. De får en faglig tyngde som i kombinasjon med lokal forankring gir gode muligheter for varig miljøsatsing. – Tradisjonelt kjøper man sertifiseringsløpet og selve sertifiseringen av eksterne konsulentfirmaer

Les mer her: Livskraftige kommuner, eksempelark