Håndbok

Vil du vite mer om hva klimakommunikasjon er? Ta deg tid til å bla gjennom KliKK håndboka. Den bygger blant annet på  erfaringer fra Norske kommuner og eksempler fra programmet Livskraftige kommuner.I grove trekk tar KliKK håndboka for seg:

  • Utfordringene knyttet til arbeidet med klima- og energi i kommunene
  • De mange mulighetene Internett gir oss
  • Hva klimakommunikasjons betyr og hvordan det kan brukes
  • Viktigheten av å fortelle de positive historiene
  • Og sist, men ikke minst, hva du kan gjøre for å få en klima- og energiplan som kommuniserer

Vi håper det kan gi deg inspirasjon til å se nærmere på klimakommunikasjon som et virkemiddel  for å nå lengre med klima- og energiarbeidet i kommunen!

Last ned KliKK håndboka som pdf