Klikk i figuren til høyre for å lese om de ulike fasene. Visjon, valg, plan og handling er alle kronologiske steg i å lage en klima- og energiplan som kommuniserer.

Ønsker du mer veiledning kan du lese håndboken som du finner her

Har du spørsmål rundt planprosessen, og ønsker å diskutere med andre, eller høre deres erfaringer? Delta på våre sosiale forum eller bli inspirert av gode eksempler

Slik gjør du det

Hvordan lage en klima- og energiplan som kommuniserer? Kan du hente erfaringer fra andre som har tenkt det annerledes? Les her om hvordan du tar stilling til visjon, valg, plan og handling. Ideen og inspirasjonen er hentet fra Futerras “The sizzle” Futerra er et kompromissløst Britisk kommunikasjonsbyrå som fra det ble etablert har levert bærekraftig kommuikasjon, på en inspirerende måte.