Klikk i figuren til høyre for å lese om de ulike fasene. Visjon, valg, plan og handling er alle kronologiske steg i å lage en klima- og energiplan som kommuniserer.

Ønsker du mer veiledning kan du lese håndboken som du finner her

Har du spørsmål rundt planprosessen, og ønsker å diskutere med andre, eller høre deres erfaringer? Delta på våre sosiale forum eller bli inspirert av gode eksempler

Plan

Tips om Plan

Så til selve planen. Den skal vise hvilke mål vi skal sette oss for å jobbe mot visjonene. Vise hvordan vi har tenkt å møte utfordringene og ta for seg hvilke strategier det er lurt å ha for å nå disse målene. Samtidig må det må gjøres på en sånn måte at folk husker det.
 • Kort liste over store mål og strategier
  Klima- og energiplanene er ofte lange og komplekse. Ofte med mange mål og strategier. Gjør følgende øvelse: Neste gang du presenterer klima og energiplanen for en forsamling, spør dem etterpå om de husker hvilke mål den hadde. Bli ikke overrasket hvis de ikke husker dem -for det er for mange. Kan hende tre mål – i et forståelig språk er nok? Hvis ingen husker målene, er oddsen for å lykkes med planen heller små.
 • Ferdig om 4 år.
  Bruk et tidsperspektiv som folk flest har et forhold til. Vær tydelig på hva som skal gjøres i det tidsperspektivet. Hele den langsiktige planen kan du presentere for ekspertene.

Eksempler

 • Indre Østfold-kommunene – Klimaplan med Øysteins blyant

  Kommunene i Indre Østfold har gått sammen om å lage en felles klima- og energiplan. Barn er ei viktig målgruppe og for å få dem med, ble kommunestyresalen omgjort til et framtidsverksted. Sammen med Øysteins blyant fra barne-TV, tegna de løsninger på klimaproblemer.

 • Stavanger kommune – Klimaplan for siddiser

  Stavanger kommune var en av de første kommunene i Norge som laget en egen klima- og energiplan. Det var i 2002. Planen hadde, da som nå, en ambisiøs visjon, mange mål og tiltak. For å nå ut til flest mulig, laget de en forenkla framstilling av planen, med kort og konsis tekst, illustrert med gode og humoristiske tegninger.  

 • Kragerø kommune – Sikrer gjennomføring ved forankring i styringssystemet

  Kragerø styrker miljøsatsingen. Kommunen satser stort på energiøkonomisering, miljøfyr-tårnsertifisering og fairtrade som gjennomføres i hele organisasjonen og forankres i budsjett- og økonomisystemet. Klima- og energiplanen er forankret og innarbeidet i de ordinære plan- og styringssystemene. Budsjett og økonomiplanen er de viktigste styringsverktøyene våre. Når miljøarbeidet får sin plass der, sikrer det at tiltak blir finansiert og gjennomført, sier miljøkonsulent Elke Karlsen.

Indre Østfold-kommunene – Klimaplan med Øysteins blyant

Kommunene i Indre Østfold har gått sammen om å lage en felles klima- og energiplan. Barn er ei viktig målgruppe og for å få dem med, ble kommunestyresalen omgjort til et framtidsverksted. Sammen med Øysteins blyant fra barne-TV, tegna de løsninger på klimaproblemer.Noen av tegningene som kom ut av verkstedet, frisker nå opp kortversjonen av klima- og energiplanen til indre Østfoldkommunene. Med kort utgave av klimaplan. i spedd litt humor, ble det lagt grunnlag for å fenge bredere lag av den voksne befolkningen. Det bidrar også den engelske versjonen av kortversjonen til.  Kortversjonen er på 12 sider.

Stavanger kommune – Klimaplan for siddiser

Stavanger kommune var en av de første kommunene i Norge som laget en egen klima- og energiplan. Det var i 2002. Planen hadde, da som nå, en ambisiøs visjon, mange mål og tiltak. For å nå ut til flest mulig, laget de en forenkla framstilling av planen, med kort og konsis tekst, illustrert med gode og humoristiske tegninger.  

Hele Klimaplan for siddiser kan du leser her

Kragerø kommune – Sikrer gjennomføring ved forankring i styringssystemet

Kragerø styrker miljøsatsingen. Kommunen satser stort på energiøkonomisering, miljøfyr-tårnsertifisering og fairtrade som gjennomføres i hele organisasjonen og forankres i budsjett- og økonomisystemet. Klima- og energiplanen er forankret og innarbeidet i de ordinære plan- og styringssystemene. Budsjett og økonomiplanen er de viktigste styringsverktøyene våre. Når miljøarbeidet får sin plass der, sikrer det at tiltak blir finansiert og gjennomført, sier miljøkonsulent Elke Karlsen.

Les mer her