Klikk i figuren til høyre for å lese om de ulike fasene. Visjon, valg, plan og handling er alle kronologiske steg i å lage en klima- og energiplan som kommuniserer.

Ønsker du mer veiledning kan du lese håndboken som du finner her

Har du spørsmål rundt planprosessen, og ønsker å diskutere med andre, eller høre deres erfaringer? Delta på våre sosiale forum eller bli inspirert av gode eksempler

Valg

Tips om Valg

Visjonen viser hvilke retning vi vil at utviklingen skal gå. Nå er det på tide å beskrive utfordringene. Det er det samme som vi finner i kapittelet ”Status og utviklingstrekk” i en ordinær klima –og energiplan. Men er her det altså lov å ”smøre på”.
 • Synliggjør alternativene 
  Synliggjør hva som skjer hvis vi ikke gjør noe, hvis vi gjør litt og hvis vi gjør mye. Visjonen har vist oss hvor vi vil.
 • Vis at valget er nå.
  Få klart fram at klimaendringene ikke venter og at valget må tas nå.
 • Koble utfordringene med løsningene.
  Dette er kan hende er opplagt, men vær tydelig på koblingen mellom problem og løsning. Karbonutslipp er problemet – og å redusere karbonutslipp er løsningen.
 • Vis hvordan dette angår hver enkelt.
  Klimaendringer berører ikke bare været på den andre siden av jordkloden. Beskriv innvirkningene på det lokale miljøet. Kommunene – og forsikringsselskapene – kan skrive under på at vi her på berget også får merke endringene i klimatiske forhold. Jo mer kraftfull og overbevisende visjonene er jo mer kraft kan du legge i utfordringene som klimaendringene gir oss.

Eksempler

 • Cut your Carbon emission, or else ….

  1010Global.org laget kortfilmen, “No Pressure” til  10:10 kampanjen, en verdensomspennende kampanje for å redusere klimagassutslippet med minst 10% i 2010.  Kampanjen ble åpnet i London 1.september 2009.

 • Klimavalg

  Hvis det fortsatt er noen som lurer på om det er lurt å ta et valg i forhold til klimautfordringene - ta en titt på denne enkle valgmodellen.

 • Arendal kommune – Klimanøytral

  Klimanøytralitet er en metode som kan brukes dersom man ønsker å ta tak i utfordringene med utslipp av klimagasser fra sin virksomhet eller drift. Metoden ble lansert av FNs miljøprogram UNEP den 5 juni 2008 og i februar samme året ble Climate Neutral Network (CN-Net) lansert som nettverket av land, byer og bedrifter som ønsket å benytte seg av denne metoden.

 • Fredrikstad kommune – Synliggjør utviklingen med bilder

  Fredrikstad kommune åpner sin klima – og energiplan med å gå rett på de mange og store utfordringene som møter oss i forbindelse med  at klimaet endrer seg: mer ekstremvær, folk dør pga ras og flom, mer flått, veier under vann, ørkenspredning, nedsmelting av breer, havet stiger m.m.

Cut your Carbon emission, or else ….

1010Global.org laget kortfilmen, “No Pressure” til  10:10 kampanjen, en verdensomspennende kampanje for å redusere klimagassutslippet med minst 10% i 2010.  Kampanjen ble åpnet i London 1.september 2009.

I denne filmen blir folk, inkludert skolebarn, bokstavelig sprengt i lufta fordi de ikke blir med i arbeidet med å få ned klimagasssutslippenen. Filmen slutter med ordene:  “Cut your carbon by 10%. No pressure”. Noen syntes den var morsom – mens andre syntes den ikke var morsom i det hele tatt! 1010Global fjernet derfor filmen fra sidene sine – og beklaget det hele.

Et godt eksempel på klimakommunikajon? Neppe.

Klimavalg

Hvis det fortsatt er noen som lurer på om det er lurt å ta et valg i forhold til klimautfordringene - ta en titt på denne enkle valgmodellen.

Christian Grorud i Vista Analyse forklarer her enkelt og vitenskaplig hvorfor det er greiest å gjøre klimatiltak.

Videoen ble laget og brukt i programmet  www.livskraftigekommuner.no

 

Arendal kommune – Klimanøytral

Klimanøytralitet er en metode som kan brukes dersom man ønsker å ta tak i utfordringene med utslipp av klimagasser fra sin virksomhet eller drift. Metoden ble lansert av FNs miljøprogram UNEP den 5 juni 2008 og i februar samme året ble Climate Neutral Network (CN-Net) lansert som nettverket av land, byer og bedrifter som ønsket å benytte seg av denne metoden.Metoden har seks hovedsteg: Mål utslipp, reduser utslipp, kompenser for restutslippet, kommuniser hva som gjøres, evaluer tiltak og gjenta dette årlig.

Som alle metoder er det noen forutsetninger som må ligge til grunn for at metoden skal være gyldig.

 • Alle metodens steg skal gjennomføres
 • Alle metodens steg skal gjennomføres med troverdighet
 • Prosessen skal være gjennomsiktig

Hva er det som gjør klimanøytralitet til en god metode for å redusere klimagassutslipp fra en virksomhet?
Metoden forplikter! Bruker en metoden og legger til grunn forutsetningene for metoden, har en skapt noen rammer rundt sin virksomhet sitt klimagassutslipp som gjør at dette ikke kan oversees. Siden bruk av metoden også baserer seg på frivillighet sikrer en at virksomheten faktisk er interessert i å redusere sine utslipp

Les mer om klimanøytralitet her

Vil du høre mer om hva det vil si å være klimanøytral? KliKK her

Fredrikstad kommune – Synliggjør utviklingen med bilder

Fredrikstad kommune åpner sin klima – og energiplan med å gå rett på de mange og store utfordringene som møter oss i forbindelse med  at klimaet endrer seg: mer ekstremvær, folk dør pga ras og flom, mer flått, veier under vann, ørkenspredning, nedsmelting av breer, havet stiger m.m.
I en egen presentasjon som ligger på nettsiden, skisseres ulike scenarier for Fredrikstad hvis utviklingen fortsetter. I stede for å løfte fram visjonen, bruker ord og bilder som får oss til å forstå at vi ikke har så mange andre valg enn å gjøre noe – eller å gi opp?