Klikk i figuren til høyre for å lese om de ulike fasene. Visjon, valg, plan og handling er alle kronologiske steg i å lage en klima- og energiplan som kommuniserer.

Ønsker du mer veiledning kan du lese håndboken som du finner her

Har du spørsmål rundt planprosessen, og ønsker å diskutere med andre, eller høre deres erfaringer? Delta på våre sosiale forum eller bli inspirert av gode eksempler

Visjon

Tips om Visjon

En visjon kan være svaret på hvorfor vi går på arbeid, hvorfor vi er med i en organisasjon, hvorfor vi bor i en kommune – en kort, energigivende setning som forteller oss hvorfor vi finnes til, og hvor vi skal reise sammen. Å finne en sterk og god visjon handler ikke om å formulere ord, men om å velge retning. En visjon er å våge å gjøre tydelige valg – og ta konsekvensene av valget. (Steen Jensen, I. Ona fyr) Alle kommuner har en visjon. Men hvor gode er vi på å formulere visjoner som treffer? Og hvis vi har en godt formulert visjon, hvor ofte forteller vi historien knyttet til visjonen – det som skal være drivkraften vår for å gjøre det vi må for å nå dit vi vil?
 • Åpne planen med den positive visjonen.
  Da oppnår du folks oppmerksomhet.
 • Visualiser visjonen.
  Lag mentale og bokstavelige bilder. Fortell historien om hvordan en “lavutslipps-kommune” vil se ut. Hvordan vil livskvaliteten oppleves.
 • Visjonen må være så lokal som mulig.
  Referer til steder og områder som visjonen gjelder for.
 • “Krydre” visjonen!
  Hvis visjonen beskriver det samme vi har nå, hvorfor jobbe for å nå den? Tenk på hva innbyggerne vil ha, og vis hvordan visjonen vil få det til å skje.
 • Kutt ut figurer og data.
  Det hører til planen, ikke i visjonen.

Eksempler

 • The happy planet index

  Lån øret ditt til denne karen her. Han har noen kloke tanker om hvordan vi kan snakke om klimautfordringene og framtiden.

 • Utsira gir Energi

  Utsira kommune – Norges minste kommune med 218 innbyggere, vedtok i 2009 en ny visjon: Utsira gir energi. Visjonen skal gi ”energi til verden, turister og folket på øya”.

 • Stavanger kommune – Visjonen er fundamentet for klima – og miljøplanen

  Kapittel 1 i Stavanger kommunes klima –og energiplan er viet kommunens visjon. Framfor å begynne planen med de mange utfordringene vi står over for og de store målene som skal nås, så tar de oss med på en reise inn i et Stavanger som bygger på verdiene av det å være til stede, det å gå foran og det å skape en framtid. Det inspirerer mer en det skremmer.

The happy planet index

Lån øret ditt til denne karen her. Han har noen kloke tanker om hvordan vi kan snakke om klimautfordringene og framtiden.

M

Se flere inspirerende foredrag på Ted.com

Utsira gir Energi

Utsira kommune – Norges minste kommune med 218 innbyggere, vedtok i 2009 en ny visjon: Utsira gir energi. Visjonen skal gi ”energi til verden, turister og folket på øya”.

Av ”fantastiske fortrinn” lister de opp: vind, bølger og havstrømmer, himmellys, sol, salt, luft, hav med fisk og sjømat, trygge rammer og øyliv i en avgrenset verden midt i Nordsjøen. Energifokuset er rimelig, også i lys av at man for seks år siden fikk verdene første vind – og hydrogenanlegg.

Les mer: Utsira gir energi

Stavanger kommune – Visjonen er fundamentet for klima – og miljøplanen

Kapittel 1 i Stavanger kommunes klima –og energiplan er viet kommunens visjon. Framfor å begynne planen med de mange utfordringene vi står over for og de store målene som skal nås, så tar de oss med på en reise inn i et Stavanger som bygger på verdiene av det å være til stede, det å gå foran og det å skape en framtid. Det inspirerer mer en det skremmer.